bảng quảng cáo lật 3 mặt tại tòa nhà vina milk Vinh - Nghệ An

Chi tiết

bảng quảng cáo lật 3 mặt tại tòa nhà vina milk Vinh - Nghệ An

11/11/2013 11:03

Sản xuất, Thi công lắp đặt bảng quảng cáo lật 3 mặt ( trivision) của Vina Milk tại tòa nhà Vina Milk Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Sản xuất, Thi công lắp đặt bảng quảng cáo lật 3 mặt ( trivision) của Vina Milk tại tòa nhà Vina Milk Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Từ khóa liên quan : quang cao   bang trivision   bang lat 3 mat   quang cao vina milk   Vinh Nghe An   

Tài liệu liên quan

Sản phẩm