VINABRAND QUẢNG CÁO CHÍNH TRỊ - TUYÊN TRUYỀN NGÀY BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HDND CÁC CẤP

Chi tiết

VINABRAND QUẢNG CÁO CHÍNH TRỊ - TUYÊN TRUYỀN NGÀY BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HDND CÁC CẤP

16/05/2011 16:24

Để góp phần nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng đât nước, Vina Brand tích cực tham gia tuyên truyền cổ động chính trị - tuyên truyền ngày bầu cử quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểuội đồng nhân dân các cấp tại 158 Nguyễn Văn Trỗi - phường 8 - Quận Phú Nhuận !

Để góp phần nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng đât nước, Vina Brand tích cực tham gia tuyên truyền cổ động chính trị - tuyên truyền ngày bầu cử quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểuội đồng nhân dân các cấp tại 158 Nguyễn Văn Trỗi - phường 8 - Quận Phú Nhuận !

Sản phẩm